Edlira Hyka (Sejdo)

Asistente e Kryetarit

Zonja Hyka është asistente pranë Kryetarit të PDSH, Prof. Dr. Sali Berisha, në mënyrë të pandërprerë prej vitit 1991.

Ajo është diplomuar për Drejtësi

Nga viti 1984-1991 ka punuar në Institutin e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore

Eshtë nënë e dy fëmijëve dhe banuese në Tiranë.