Këndi i Pano Sokos/ Bordi godet përsëri. Të ftuar: Fatos Çoçoli dhe Dorian Teliti