Kontakt

Na shkruaj!

Duam të dëgjojmë nga ty!

Na gjeni në hartë

Partia Demokratike e Shqipërisë
Bulevardi Zhan D’Ark, 11
Tirana, Albania