Skandali i radhës me tenderin 17.2 milionë euro nga AKSHI/ Ja kush ka përfituar nga aferat korruptive të agjencisë, nga miku i baxhanakut të Ramës te këshilltari Milanoviç

DEKLARATË PËR MEDIA KRYETARI I DEPARTAMENTIT TË RENDIT DHE SIGURISË, AVENIR PEKA

4 muaj më parë, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit hapi një tender me vlerë 5.5 milion euro. Ky tender parashikonte që një kompani private të lidhte Kadastrën, Tatimet dhe ISSH-në me rrjetin e brendshëm qeveritar të intranetit, duke shtruar infrastrukturën përkatëse si dhe të siguronte shërbim internet me afat 24 muaj për këto institucione. Më pas tenderi u anulua nga AKSHI, që e përligji anulimin duke thënë se dokumentat e tenderit përmbanin gabime dhe mangësi të rëndësishme.
Pesë ditë më parë AKSHI e ripublikoi procedurën me të njëjtin objekt, por me fond limit 17.2 milion euro. Pra më shumë se dyfishin e vlerës së para katër muajve.
Ajo që bie në sy është rrija e vlerës me rreth 12 milion euro. Nuk mund të lihet pa përmendur gjithashtu fakti se edhe për anulimin e tenderit nuk u paraqit në detaje se cilat janë “gabimet dhe mangësitë e rëndësishme”, në kundërshtim me nenin 38 pika 2 të VKM nr.285, ku citohet se njoftimi i anullimit duhet të përmbajë të paktën ARSYET e anullimit, përveç bazës ligjore.

Gjithashu nëse objekti i tenderit është i njëjtë, cila është arsyeja e shumëfishimit të fondit limit? Si e përllogariti AKSHI fondin limit të kësaj procedure duke qenë se për procedurën e parë, në dokumentin e specifikimeve teknike hartuar në Tetor 2022, pika 5.1 citon:
-Shërbimi do të ofrohet në Institucionet shtetërore, në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Ndërsa në dokumentat e tenderit të dytë të rishpallur pas formularit të njoftimit të kontratës afishohen 55 institucione të cilat do përfitojnë shërbimin.
Pra, në procedurën e parë shërbimi do ishte për një gamë më të gjerë mbulimi, sikurse përcakton AKSHI «në të gjithë territorin e RSH», ndërsa në procedurën e dytë të rishpallur shërbimin do ta përfitojnë vetëm 55 institucione. Rrjedhimisht fondi limit duhet të ishte 5.5 milion euro ose më pak.
Ky veprim bie në kundërshtim me ligjin nr.162, për Prokurimin Publik», neni 34, neni 35, neni 36 dhe VKM nr.285 «Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik».
Për nga zhvillimi i procedurave të prokurimit, jo vetëm në rastin më lart, por në tërësi AKSHI përdor kontrata të klasifikuara, dhe në rolin e autoritetit kontraktor lidh kontrata me operatorë të përsëritur, ndërkohë shërbimet janë të ndryshme. Kjo duke kufizuar konkurencën dhe duke mos u dhënë akses operatorëve në treg për të marrë pjesë në procedurat që publikon. Hartimi i DST-ve dhe specifikimet teknike e kriteret kualifikuese kryhen në mënyrë të tillë që të drejtojnë te emra të caktuar operatorësh klientelistë ndër të cilët përmendim:
-Advanced Business Solutions shpk (Gerond Meçe, miku i ngushtë i Armand Frangut që është edhe baxhanak i Edi Ramës) 33.3 milion euro nga 2015-2022, edhe me kontrata të klasifikuara)
-AES communication Shpk (Jani Angjeli), 7.4 milion euro 2014-2022 (me kontrata të klasifikuara);
-ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS (Vëllezërit Dulaku dhe Benjamin Feinberg) 10 milion euro 2014 – 2022;
-AlbaScan shpk (Elton dhe Elison Jorgji) 4 milion euro 2015 – 2022
-ALISSA ALBANIA shpk (Vëllezërit Dulaku) 2.9 milion euro 2019 – 2022 me kontrata të klasifikuara;
-Intech + shpk (ILIR BEQJA) 8.5 milion euro nga 2014-2022;
-PRIMUS ALBANIA (zotëruar nga shoqëria në Zagreb Primus Adriatic me pronar Hrvoje Çabrajiç;
Në shtator 2018, vetëm 2 muaj pasi kishte fituar tenderin e shumëpërfolur për sistemin e ri të faturimit për biznesin, 15.2 milionë euro nga qeveria shqiptare, kompania Jehona shpk është shitur tek një kompani e panjohur kroate me emrin “Primus Adriatic”.
Tenderi u cilësua më i lartë se çmimet e tregut ndërsa pronari i “Primus Adriatic” u zbulua se ishte biznesmeni nga Kroacia, Hrvoje Çabrajiç, i akuzuar dhe hetuar për mashtrime gjatë ushtrimit të aktivitetit të biznesit dhe ortak i këshilltarit të Kryeministrit Rama, Zoran Milanoviç.
Asokohe, në media u raportua se edhe Romana Vlahutin, ambasadore e BE-së në Tiranë, kishte gisht në tenderin e shumëpërfolur.
Sic shihet tenderi i fundit është vetëm një nga të shumtat afera korruptive te AKSHI-t. Ne 10 vitet e qeverisjes se Edi Rames, ky institucion eshte është shndërruar në një nga gropat më të mëdha financiare të shtetit shqiptar, ku prokurohen shërbime me çmime deri në disa fish më shumë se tregu.
U bëjmë thirrje institucioneve ligjzbatuese të të ndërhyjnë menjëherë për të pezulluar kete procedure korruptive, dhe Prokurorise te nise menjehere hetimet.

Ndiq intervistat e fundit
Artikuj të ndërlidhur
Ndiqeni Partinë Demokratike në rrjete sociale